St. Geertruid/Nederland:
Eind juli start de oogst met wintertarwe en wordt afgerond met de later oogstrijpe zomertarwe. Het oogsten van de tarwe gebeurt met maaidorsers, deze scheiden de korrels van het stro. De korrels worden apart verzameld in een kar en het stro wordt tot balen of rollen geperst.
Foto: Bert Beelen/Hollandse Hoogte/ANP