Nijmegen/Nederland:
De uitspraak van de rechter maakt de ligging van de woonboten aan de Oostkanaaldijk legaal. De zware industrie aan de Oostkanaaldijk vreest problemen met verkrijgen vergunningen als ze willen uitbreiden.
foto: Bert Beelen/HH