Nijmegen / Ooij / Nederland:
Vissterfte in het meertje bij Groenlanden. Bij hoge waterstand van de Waal en Rijn loopt dit deel van de Ooijpolder vol en vormt een Meertje. Door de aanhoudende droogte zakt de waterstand en sterven de vissen vanwege zuurstofgebrek.
Foto: Bert Beelen/HH