Alphen/Nederland:
Gedwongen door corona, zoekt het jongerenwerk in West Maas en Waal nu digitaal contact met kids. En blijkt op die manier meer jonge-ren te bereiken dan voorheen. Bijvoor-beeld met een online gamewedstrijd, Fortnite. Noud de Leeuw speelt mee. Sociom is de in Cuijk gevestigde welzijnsorganisatie die het jongerenwerk verzorgt.
Foto: Bert Beelen/Hollandse Hoogte/ANP