Nederland/Nijmegen : 29-09-2015
Sijbrand de Jong, RU hoogleraar wordt voorzitter / president van de CERN-raad
Foto: Bert Beelen/HH