Millingen/Nederland:
Een melkveehouder besproeit zijn jonge maisgewas op kleigrond via een beregeningsinstallatie. Per sproeibeurt zorgt hij dat er zo'n 25 mm water valt. Er is een eigen waterput geslagen om de droogteperiodes te overbruggen.
Foto: Bert Beelen/HH