Nederland,Nijmegen: 11-03-2003.
Professor Peter Nissen, decaan van de Faculteit der Theologie ad Katholieke Universiteit Nijmegen, KUN.
Foto: Bert Beelen/Hollandse Hoogte