Nijmegen/Nederland:
Een loonwerker rijdt gier uit op een akker in de Ooijpolder, het wordt tegenwoordig in de grond geinjecteerd. Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen ook niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels waar de boer en loonwerker mee moeten werken.
Foto: Bert Beelen/ANP/Hollandse Hoogte