Nijmegen/Nederland:
Mishandelde vrouw, slachtoffer huiselijk geweld. Onherkenbaar in beeld
foto: Bert Beelen/HH