Nederland/Italie: 02-08-2014
Bliksemflits achter een wolkendek vanuit een vliegtuig gefotografeerd. Flash of lightning behind a cloud cover, picture out of an aircraft.
Foto: Bert Beelen/HH